2106080470 Αγελάου 1, Αγία Παρασκευή jemko.ike@gmail.com