2106080470 Αγελάου 1, Αγία Παρασκευή jemko.ike@gmail.com
hero image
 
Εγκαταστάσεις Θέρμανσης
ΤΖΕΜΚΟ ΙΚΕ -  Εγκαταστάσεις Ύδρευσης -  Φυσικό Αέριο -
Υγραέριο - Πετρέλαιο - Αντλίες θερμότητας - Αγία Παρασκευή Αττική


 

Η εταιρεία μας η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διαθέτοντας πείρα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του χώρου σας, είτε αυτός είναι οικιακός είτε επαγγελματικός χώρος.
 
Με πολυετή εμπειρία, άριστες τεχνικές γνώσεις και εξοπλισμό αναλαμβάνουμε:

  •  Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης
  •  Εγκαταστάσεις Αυτόνομης Θέρμανσης
  •  Συντηρήσεις Εγκαταστάσεων λεβητών, καυστήρων και  κυκλοφορητών
  •  Τοποθέτηση - αντικατάσταση κάθε είδους θερμαντικών σωμάτων
  •  Εντοπισμός και αποκατάσταση διαρροών